Overgewicht


Wanneer heeft u overgewicht? 

 

Als u een BMI heeft > 25, heeft u overgewicht. Lichaamsklachten door overgewicht beginnen meestal vanaf BMI >30.
Mensen zijn meestal al jaren bezig hun gewicht goed te krijgen en hebben al vele methodes en diëten geprobeerd. Het kan zijn dat men minder kan bewegen en het energieverbruik minder is geworden.

 

Populaire diëten (koolhydraatarm, Sonja Bakker, Atkins, etc) hebben meestal een korte termijn effect. Populair omdat er geen permanente gedragsverandering plaats hoeft te vinden. Het gevolg is vaak weer een gewichtstoename (jojo-effect). Men ervaart dit dan vaak weer als ‘de zoveelste mislukking’. Veel mensen zakken daardoor steeds verder in een negatief zelfbeeld.

Ik probeer met kleine, haalbare stappen tot een resultaat te komen waar u zich goed in kunt vinden. Hoe pakken we dit samen aan?

Bij de intake wordt er goed onderzoek gedaan naar de persoon in zijn geheel. Daar hoort de sociale situatie bij (werk, gezin, financiële middelen, kennis, etc). Vervolgens maken we samen een behandelplan met een dieetadvies.


Plan van aanpak behandeling 

 

Er wordt uitgegaan van het eigen eet- en leefpatroon. Hierbinnen zullen in overleg met u verbeteringen worden aangebracht. Zowel op het gebied van voeding als beweging. Dit wordt ook wel het aanpassen van de leefstijl genoemd. Ook krijgt u tips aangereikt over hoe u kunt omgaan met sociale druk, eetdrang en bijzondere gelegenheden zoals vakanties, weekenden en feesten. Er zal veel aandacht zijn voor de eigen effectiviteit en motivatie. Indien dit noodzakelijk is zal er samen worden gewerkt met andere disciplines zoals een fysiotherapeut, psycholoog, specialisten of uw huisarts. 
De spreekuren vinden individueel plaats en de frequentie van de vervolgbehandelingen worden in overleg met u afgesproken.
Ik werk samen met u aan: “van WILLEN naar DOEN”. 

 

Belangrijkste doelen van de behandeling

• beter welzijn, fitter voelen
• voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten
• verhogen van eigenwaarde/zelfbeeld


Overgewicht en bariatrie (=maagverkleinig)

Ik werk nauw samen met de obesitaskliniek Heerlen en hebben een goede kennis over voedingsproblemen bij maagverkleiningsoperaties, het behandeltraject bij de Obesitaskliniek voor de operatie en na de operatie.