Kinderdiëtetiek

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen onder begeleiding van de ouder(s) ons spreekuur bezoeken. In de behandelingsmethoden houd ik rekening met de ontwikkelingsfasen van hen. Deze fasen zijn ingedeeld als volgt: 0-1 jaar, 1-4 jaar, 4-8 jaar, 9-12 jaar en de adolescentie. Verder houden wij rekening met de belevingswereld en persoonlijke aandachtspunten. Benadering vanuit het kind, om zo de motivatie te verbeteren dwz op een prettige manier beweeg- en eetgewoonten proberen te verbeteren  (bv spelletjes, haalbare doelen stellen, wijzen op eigen autonomie).

Een kind is in de groei en heeft een volwaardige voeding nodig. Daarom is het van belang dat een kind niet dezelfde behandeling krijgt als bij een volwassene. 
  

Welke diagnoses

Voedselallergie of -intolerantie
(bv een koemelk eiwit allergie bij zuigelingen)
Van belang hierbij is dat een zuigeling waarbij de diagnose voedselallergie is gediagnosticeerd vrij van of een acceptabele vermindering van de klachten zal ervaren. De voeding van het kind en evt de moeder zal aangepast moeten  worden. Verder zijn er adviezen nodig om de overgang naar vaste voeding gefaseerd te geven.
Van belang is om de gevoeligheid van de allergenen onder controle te verminderen. Bv de melkladder, opbouw schema kippe-ei eiwit, soja eiwit en pinda eiwit.Veelal de meeste zuigelingen kunnen na het eerste levensjaar weer vrijwel  alles eten tov hun leeftijdsgenoten.

De peuterleeftijd 
De peuterleeftijd brengt nog wel eens eetproblemen met zich mee. Kinderen in deze leeftijdscategorie eten vaak slecht en eenzijdig. Vaak is er sprake van een machtstrijd. Dit hoeft nog niet zorgelijk te zijn, echter wel wanneer de groei en of de weerstand van het kind ontregeld raakt en men zich als ouder zorgen maakt over de gezondheidstoestand. Met een verwijzing van de (kinder)arts kan men door een diëtist verbetering proberen te brengen in het eetgedrag van het kind.

Voedselweigering/arfid (fail te thrive)
Soms hebben kinderen moeite met de structuur/smaak van het eten in de mond en weigeren ze een gewone gezonde voeding te eten. Dit probleem is complex en vergt veel geduld. Het is van belang dat met kleine stappen en onderling vertrouwen de keuzemogelijkheden van de voeding worden uitgebreid. Als de intake niet voldoet en het kind groeit niet naar behoren kan een aanvullende dieetvoeding voorgeschreven worden als tussenoplossing.

Hypoglycaemie
komt bij adolescenten wel eens voor. Zij hebben vaak klachten als duizeligheid, vermoeidheid en slechte eetlust. Vaak nemen de kinderen suikerrijke voedingsmiddelen om zich weer even wat beter te voelen. De behandeling is erop gericht dat deze suikers minder in de voeding voorkomen en een voeding gebruikt wordt met complexere koolhydraten. Vaak verdwijnen de Hypo klachten dan.

Anorexia Nervosa
is een diagnose welke meestal bij ouders voorzichtig gesteld wordt maar waar de adolescent liever niet over spreekt. Het is een beladen diagnose welke ook met grote voorzichtigheid gesteld dient te worden. De diëtist heeft hierin een belangrijke signalerende functie en moet kunnen inschatten of een doorverwijzing naar een eetprobleem-poli of een psycholoog noodzakelijk is. Indien dit nodig blijkt te zijn wordt dit meestal pas na een 3-tal consulten bij de diëtist gedaan in overleg met de cliënt en de ouders.                      

Belangrijkste doel van de begeleiding bij kinderen

• beter voelen
• klachten vermindering
• verbeteren zelfbeeld
• toekomstperspectief van het kind verbeteren
• gezonde groei en ontwikkeling