Vergoedt de zorgverzekeraar de dieetadvisering? 


Basispakket

 

Iedereen is in principe verplicht verzekerd. Het basispakket is voor iedereen hetzelfde. In het basispakketis ook dieetadvisering opgenomen. De consulten die in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit eenheden van 15 minuten. Het tariefper 15 minuten varieert per zorgverzekeraar en ligt tussen € 14,50 en € 16,50. Een consult kan bestaan uit de tijd waarin wij de intake doen en tijd waarbij wij op kantoor uw dieetadvies verder uitwerken. Ook rapportages aan verwijzers en overleg met andere disciplines (indien van toepassing) worden in rekening gebracht/gedeclareerd.


 

De soorten consulten binnen de praktijk:

Intake totaal 4 eenheden 
Maken van  dieetadvies 2-4 eenheden
Vervolgconsult 2 eenheden (deels uitwerken op kantoor)
Kort weegconsult 1 eenheid
Telefonisch consult 1-2 eenheid
Email consult wordt als telefonisch consult gezien 1-2 eenheid
Uitgebreidere en tussentijdse rapportage aan arts 1-2 eenheden

 

Aanvullende verzekering

 

De aanvullende verzekering dekt zorg die niet opgenomenis in het basispakket. Het aanvullende pakket kan, in tegenstelling tot het basispakket, per zorgverzekeraar verschillen. Sommige zorgverzekeraars hebben extra dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakket. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.


 

Eigen risico

 

Voor iedereen geldt dat wanneer er gebruik wordtgemaakt van een zorgverlener (specialist of paramedicus) eerst het eigen risico in rekening wordt gebracht. U krijgt dan een rekening van uw zorgverzekeraar met uitleg hierover. Het bezoek aan uw huisarts valt daar niet onder.

 

Ketenzorg

 

Indien u doorverwezen bent via de praktijkondersteuner en u heeft een chronische ziekte (Diabetes Mellitus, Hart- en Vaatziekte, COPD) vallen de kosten van uw behandeling onder de zogeheten ketenzorg. U krijgt dan zorg op maat qua tijd en u betaalt dan geen eigen risico. Vraag dit na bij uw huisarts. (HOZL voor regio Parkstad en Meditta voor regio Westelijke Mijnstreek)