Diabetes Mellitus


Misschien is bij u Diabetes Mellitus pas ontdekt, hoe ervaart u dat? Bent u geschrokken? Misschien hebben bekenden of familie dit ook en heeft u hiermee negatieve ervaringen opgedaan? Misschien herkent u de volgende gevoelens: onzeker, veel vragen, angst, ik mag niks meer en al zeker geen suiker meer, welke producten kan ik kopen en wat beter niet.


Reeds bekend met diabetes
Het kan ook dat u al diabeet bent echter door een screening is gebleken dat het nodig is verder in te gaan op uw voeding. Het is mogelijk dat u slecht bent ingesteld, of dat er wordt besloten over te gaan op insuline behandeling.


Mijn visie

U kunt op een prettige manier heel oud worden met Diabetes. Ik leer u om te gaan met product keuzes, met bijzondere omstandigheden zoals feestje vakantie "zondigen" en vooral een zo normaal mogelijk leven te lijden als iemand die niet Diabetes heeft.


De behandeling bij diabetes, voorkomen van late complicaties

Het principe van de behandeling is er in eerste plaats op gebaseerd dat het risico op hart- en vaatziekten, neurologische problemen en nierziekten wordt verkleind. Bovenstaande problemen (ook wel late complicaties genoemd) kunnen namelijk het gevolg van Diabetes zijn indien de glucosewaardes te hoog zijn en te veel schommelen. 

 

De behandeling bij diabetes en andere risicofactoren

Op de tweede plaats is de behandeling gebaseerd op behandeling van andere risicofactoren (zoals te hoog cholesterolgehalte, verhoogde bloeddruk, overgewicht) welke ook voor de late complicaties kunnen zorgen.  

  

Wat is Diabetes Mellitus type II en type I

DM II is een ziekte waarbij de Alvleesklier (gelegen achter de maag) niet voldoende insuline meer maakt. Insuline is nodig om de in het bloed aanwezige glucose (bloedsuiker) naar de lichaamscellen te brengen. Er kan ook sprake zijn van insuline resistentie. Dan werkt de receptor  aan de cel om insuline te ontvangen niet goed. Onze lichaamscellen gebruiken glucose als brandstof om hun specifieke functie uit te oefenen. Bv, een hersencel geeft prikkels door, een darmcel verteert voedsel en neemt dit in het lichaam op, enz. Bij DMII kan niet voldoende glucose vanuit het bloed in de cellen komen. Dit kan vermoeidheidsklachten, dorst, veel drinken tot gevolg hebben. (De zogenaamde hyper). Men ziet een sterke verbetering van deze klachten wanneer het beweegpatroon verbeterd wordt en er gewerkt wordt aan een goed voedingspatroon.
DM I is een ziekte waarbij de alvleesklier helemaal geen insuline meer maakt en men is dan volledig afhankelijk van insuline toediening. Tegenwoordig werkt men veelal met een insulinepomp. Hierbij kan ik u helpen uw bloedwaardes te verbeteren.

  

Hypoglycaemie
Wanneer de bloedsuiker daalt onder 4 mmol spreken we van een hypo. U kunt zich dan beroerd voelen. Misselijk, onzeker op de been, hoofdpijn, humeurig, paniek zweten, bleek zien zijn de meest voorkomende klachten. Het is erg belangrijk dat de glucose snel weer stijgt en dit kunt u als volgt doen:
5 druivensuikertabletten of een glas met heel zoete ranja of een thee of koffie met 3 klontjes suiker of een glas gewone cola.
Ga rustig zitten het duurt 20 minuten voor u zich beter gaat voelen.
Neem vervolgens na een half uur een snee brood met beleg of een glas of schaaltje gewone zuivel of een portie fruit of een evergreen. Dit is om te voorkomen dat u zich de rest van de dag beroerd voelt.


Behandeling van Diabetes II
De behandeling is tegenwoordig op het verbeteren van het gewicht, en het beweegpatroon om zo betere glucose waarden te hebben. Daarnaast zal de huisarts eventueel medicijnen voorschrijven. 

 

Het dieet

De voeding bij Diabetes Mellitus type II houdt in dat de Koolhydraten goed worden verdeeld over de dag, de soort koolhydraten in een goede verhouding gebruikt worden, de soort en hoeveelheid vetten aangepast worden, matig zout gebruikt wordt en een Calorie gehalte heeft welk past bij het energie-verbruik en een eventuele wens om gewicht kwijt te raken. Soms wordt er gekozen voor een "koolhydraat arm" dieet, uiteraard in overleg met u. Weet dat een koolhydraat arm dieet niet bij iedereen effectief hoeft te zijn. Bij dit alles zal rekening gehouden worden met uw persoonlijke situatie, bv uw werk, daginvulling, sociale leven, bewegingspatroon.


Diabetes educatie

Belangrijk voor u is het leren omgaan met uw voeding bij DM I en II. Waarom worden de ogen en de nieren extra nagekeken? Waar dient u op te letten als u op vakantie gaat of wanneer u ziek bent? Wat is een hypo en hoe moet u daarmee omgaan?


 

Samenwerking met huisarts en diabetesverpleegkundige

Tegenwoordig wordt er in de praktijk met behulp van ‘ketenzorg’ de behandeling bij diabetes aangeboden, dat wil zeggen: huisarts, diabetesverpleegkundige en diëtist werken nauw met elkaar samen. Deze ‘ketenzorg’ is voor u volledig gratis.


Controles

U zult waarschijnlijk het advies krijgen om de diabetes onder controle te houden. Daarvoor gaat u 1 maal per 3 maanden of per jaar naar de (huis)arts of diabetesverpleegkundige. In overleg met u en de huisarts zal er dan ook een controle bij de diëtist plaatsvinden. Tijdens deze controles worden het gewicht, het eet- en beweegpatroon, de bloedwaardes en de medicatie doorgenomen.